Obec Majdalena se nachází v biosferické rezervaci UNESCO a v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Žije zde bezmála pět set obyvatel, kterým je k dispozici základní občanská vybavenost včetně malotřídní školy, mateřské školy, tří hostinců, motorestu a dvou prodejen potravin.

Samospráva

SamosprávaMajdalena je samosprávnou obcí s obecním úřadem řízeným starostou. Občané i návštěvníci mohou využívat jeho služeb (například ověřování podpisů) každý den v úředních hodinách.

 

Školství

ŠkolstvíZákladní kámen majdalenské malotřídky pochází z roku 1848. V současné době ji navštěvuje celkem 17 žáků. Mateřská škola spolu se školní jídelnou vznikla v 70. letech 20. století přestavbou z původně farního úřadu církve římskokatolické.

Budova školy i školky je zvenčí vyzdobena darovanými plastickými obrazy akademického malíře Josefa Pecy.

Kulturní a společenský život v obci

Sbor dobrovolných hasičůSbor dobrovolných hasičů

Již v roce 1897 byl v Majdaleně založen hasičský sbor, jehož činnost trvá až do dneška. Mimo ochranu obyvatelstva před požáry pak působil jako zdroj kulturního a společenského života v obci.

Firmy a živnosti

Sloupárna Majdalena, s. r. o.Největším podnikatelským subjektem sídlícím v obci je společnost Sloupárna Majdalena, s. r. o., která se jako jediná firma v celé České republice zabývá výrobou betonových stožárů. Společnost se podílí na výstavbě železničních koridorů v ČR a její výrobky lze nalézt i v JE Temelín.

V obci jsou dále v provozu celkem tři objekty nabízející turistům i místním obyvatelům možnost stravování. Jedná se o Pohostinství u Petříků – původně zájezdní hospodu s kulturním zařízením s 250 místy, Hostinec u Pilaře – vyhledávané místo odpočinku cykloturistů a Motorest Pod dubem.

Pohostinství u Petříků Hostinec u Pilaře Motorest Pod dubem

Možnosti rekreace

Vodácký sport

Vodácký sportŘeka Lužnice protékající obcí Majdalena je jedním z vůbec nejoblíbenějších a vodáky nejčastěji navštěvovaných vodních toků v celé České republice. Lužnice protéká širokou Třeboňskou pánví, kde je koryto tvořeno četnými zákrutami a bočními rameny, a svou malebností a půvabem je lákavá pro všechny vodácké příznivce. Pod obcí Majdalena se tok řeky Lužnice rozděluje na Starou řeku (meandrující, zarostlou a hůře průjezdnou) a Novou řeku s umělým, třináct kilometrů dlouhým korytem s dostatkem vody.

Vodácké tábořiště MajdalenaŘeka Lužnice na své pouti jihočeským krajem protéká Chráněnou krajinnou oblastí Třeboňsko. Z povahy tohoto území zde existují poměrně omezené možnosti k táboření, avšak přímo v obci Majdalena své služby nabízí Vodácké tábořiště Majdalena. Jeho kapacita je 174 stanů a dvě chatky, součástí areálu je také kiosek a parkoviště. Je vybaveno vším potřebným pro poskytnutí odpočinku nejen unaveným vodákům.

Pěší a cykloturistika

Pěší a cykloturistikaV nejbližším okolí obce Majdalena je možné napojení na dvě částečně se překrývající značené cyklotrasy – trasu číslo 122 vedoucí z Chlumu u Třeboně do Českých Budějovic a 39 kilometrů dlouhou naučnou stezku Okolo Třeboně, která tvoří uzavřený okruh mezi Třeboní, Starou Hlínou, Lutovou a Chlumem u Třeboně.

Mimo jmenované trasy se v krátké vzdálenosti od obce Majdalena nachází velké množství kvalitních značených cyklistických i pěších tras pokrývajících značnou rozlohu Třeboňska včetně několika chráněných území představujících to nejhezčí, co dokáží jižní Čechy nabídnout.

Rybaření

RybařeníV majdalenském okolí je možno provozovat i další doplňkové aktivity. Bohaté lesy v okolí přímo vybízejí ke sběru hub a dalších lesních plodin, vítaným zpestřením je také možnost rybolovu v blízkých revírech Lužnice 10A (majitel revíru: Český rybářský svaz, MO ČRS Třeboň, výměra: 17 ha, 16 km, Přítok Vltavy. Od splavu rozvodí Nové a Staré řeky až k jezu Šulcova mlýna v Tušti. K revíru patří část Koštěnického potoka od jeho ústí do Lužnice až k hrázi Staňkovského rybníka, Zlatá stoka ani řeka Dračice do revíru nepatří) a Lužnice 10B-Pískovny (majitel revíru: Český rybářský svaz, MO ČRS Třeboň, výměra: 180 ha, Přítok Vltavy. Rybářský revír tvoří zaplavené propadliny po těžbě zemin - pískovny v Majdaleně).

Pro turisty

Firmy a služby
v naší obci