Obec Majdalena je dobře dostupná díky hlavnímu tahu silnice 1. třídy č. 24 (E49). Do Majdaleny mohou turisté přijet také vlakem a vystoupit buď přímo v obci na vlakovém nádraží nebo na vlakové zastávce o něco severněji a vydat se na toulky malebnou krajinou podél řeky Lužnice.

Mapa

Majdalena je také v dosahu velmi husté sítě značených cyklotras, které vedou buď přímo katastrem obce (trasa č. 122 České Budějovice–Třeboň–Chlum u Třeboně a zčásti tuto trasu překrývající naučná cyklostezka Okolo Třeboně, která tvoří uzavřený okruh mezi Třeboní, Starou Hlínou, Lutovou a Chlumem u Třeboně), nebo jsou v několikaminutové dojezdové vzdálenosti (zejména trasy na východ a severozápad od Majdaleny).

Dopravní dostupnost -vlak Dopravní dostupnost - kolo

Pro turisty

Firmy a služby
v naší obci