Obecní úřad

Na adrese: 378 03 Majdalena č. 78 

IČ: 00247065

DIČ: CZ00247065 

Účty obce: 603194369/0800,

7000032004/8040 

94-9610251/0710 

starosta      
David Sekáč 

místostarosta               
Karel Fürst 

sekretariát  
Alena Lišková     

 

Pro turisty

Firmy a služby
v naší obci