http://www.mas-trebonsko.cz/dotace-2014-2020-/vyzvy-prv-program-rozvoje-venkova/1-vyzva-prv-mas-trebonsko-ops/
ZO Majdalena schválilo závěrečný účet obce Majdalena a účetní závěrku obce Majdalena a ZŠ a MŠ Majdalena na svém 23. zasedání dne 21.6.2017.

Archiv

Pro turisty

Firmy a služby
v naší obci