Cykloturistika v okolí MajdalenyV nejbližším okolí obce Majdalena je možné napojení na dvě částečně se překrývající značené cyklotrasy – trasu číslo 122 vedoucí z Chlumu u Třeboně do Českých Budějovic a 39 kilometrů dlouhou naučnou stezku Okolo Třeboně, která tvoří uzavřený okruh mezi Třeboní, Starou Hlínou, Lutovou a Chlumem u Třeboně.

Mimo jmenované trasy se v krátké vzdálenosti od obce Majdalena nachází velké množství kvalitních značených cyklistických tras pokrývajících značnou rozlohu Třeboňska včetně několika chráněných území představujících to nejhezčí, co dokáží jižní Čechy nabídnout.

Naučná stezka okolo Třeboně

Cykloturistika v okolí MajdalenyCyklistická naučná stezka Okolo Třeboně vede Chráněnou krajinnou oblastí Třeboňsko a je zaměřena zejména na seznámení s přírodními zajímavostmi Třeboňska. Názorně popisuje typické krajinné prvky (rybniční soustavu, rašeliniště, lesní komplexy, zamokřené louky včetně rostlinných a živočišných společenstev). Kromě toho upozorňuje i na výsledky činnosti člověka v oblasti, kterou její trasa prochází.

Trasa stezky je značena od hráze rybníka Svět – putování po tomto okruhu je však samozřejmě možné začít na libovolném místě. Na obousměrné stezce, která je vedena po málo frekventovaných asfaltových silnicích, hrázích rybníků a lesních cestách, je umístěno celkem 22 zastavení osazených informačními panely seznamujícími návštěvníka se zajímavostmi dané lokality. Na jednotlivých panelech jsou také uvedeny orientační mapky, které návštěvníkům přibližují další směr cesty.

Na trase je možno navštívit například následující zajímavosti:

  • zastavení č. 2: třeboňské rybníkářství, Zlatá stoka
  • zastavení č. 4: třeboňská rašeliniště
  • zastavení č. 5: přírodní památka Soví les
  • zastavení č. 9: přirozené a uměle vytvořené toky Třeboňska
  • zastavení č. 12: vývoj lidové architektury na Třeboňsku
  • zastavení č. 16: vodní kanál Nová řeka, fauna a flóra podél jejího toku
  • zastavení č. 18: Lužnice a Stará řeka

Cyklotrasa České Budějovice Chlum u Třeboně

Cykloturistika v okolí MajdalenyCyklistická trasa č. 122 svým průběhem z velké části kopíruje naučnou stezku Okolo Třeboně, je však zároveň důležitou spojnicí vedoucí do Chlumu u Třeboně. Právě Chlum u Třeboně je křižovatkou hned několika značených cyklotras (1010, 1011, 1014) hustě pokrývajících území od Suchdola nad Lužnicí až po hranice s Rakouskem. Nabízí se tak možnost spojit výlet po jihočeské krajině s návštěvou příhraničních rakouských obcí.

Cyklotrasa Dračice Záblatí

Cykloturistika v okolí MajdalenyCyklistická trasa č. 1012 spojuje hned několik chráněných oblastí na východ a jih od obce Majdalena.
Začíná v chráněném území Dračice na stejnojmenné říčce, míjí malé území Pískovna u Dračice a mezi chráněnými územími Na Ivance a Horní Lužnice se stáčí k jihu, kde končí u národní přírodní rezervace Na Žofince.

Cyklotrasa  České Velenice Chlum u Třeboně

Cykloturistika v okolí MajdalenyPanenskou přírodou bývalého ostře střeženého hraničního pásma s Rakouskem vede trasa č. 341, na kterou je vhodné se napojit v Chlumu u Třeboně. Na své trase na jih míjí hned tři hraniční přechody – Chlum u Třeboně, Halámky a České Velenice – a je tak ideální spojnicí na výlet k našim jižním sousedům.

Ať už si pro své putování vyberete jakoukoliv trasu, jistě neuděláte chybu. Krajina jihočeských lesů a rybníků je dokonalým místem aktivního odpočinku, ke kterému nepochybně přispívají i cyklistické trasy – a to nejenom ty výše uvedené.

Pro turisty

Firmy a služby
v naší obci