Informace o odpadovém hospodářství (10/04/2019, 12:19)

Aktuality >>

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vám poskytli několik základních informací, které se týkají nakládání s odpady v naší obci. Usilujeme o to, aby likvidace odpadů v naší obci byla nejen ekologická, ale také finančně únosná.

Za co platíme?

Obec Majdalena, jako původce odpadu, musí zaplatit svozové společnosti (v současnosti spolupracujeme s Technickými službami Třeboň) nejen za svoz odpadů, ať už se jedná o odpad směsný (popelnice – každý lichý týden) nebo tříděný (pytle – vždy na konci měsíce), ale také za likvidaci a uložení odpadů na skládce. Takže platíme za každý kilometr jízdy svozového vozu a za každý kilogram odpadu, který společně vyprodukujeme.

Za co inkasujeme?

Obec Majdalena spolupracuje též se společností EKO‑KOM, která se zabývá provozem systému třídění a využití odpadu. V rámci své činnosti se stará o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru, nápojových kartonů, kovů a dalších využitelných materiálů. Podle toho, kolik kilogramů správně roztříděného odpadu se nám podaří v naší obci předat k využití, jsme pak finančně odměňováni.

Co z toho vyplývá?

Likvidace odpadů je v současné době stále dražší. Finančně se na ní podílí občané, prostřednictvím poplatků za svoz (známky na popelnice) a firma EKO-KOM formou odměn za vytříděný odpad. Mělo by být proto v zájmu každého z nás chovat se tak, abychom do popelnic se směsným odpadem vyhazovali co nejmenší množství odpadků a naopak do pytlů s tříděným odpadem dávali co možná nejvíce. Přispějeme tím například k tomu, že cena poplatků za svoz odpadů nebude narůstat tak dramaticky.

Co můžeme zlepšit?

Na základě údajů poskytnutých společností EKO-KOM za poslední období bylo zjištěno, že by bylo zapotřebí, abychom zlepšili především třídění skla. Mnohdy bývá problém shromažďování skleněného odpadu v domácnostech. Proto jsme se rozhodli zapojit se do pilotního projektu EKO-KOMu, jehož součástí je i to, že do domácností rozdáme velké zelené tašky, ve kterých bude možné sklo skladovat a následně odnést do zeleného kontejneru. Také bychom uvítali Vaše názory na to, jak jste spokojeni s počtem a místem umístění kontejnerů na sklo (u OÚ, na tábořišti, na sídlišti na Sloupárně a u nádraží ČD).

Kam co patří?

Do žlutých pytlů ANO:

Do pytlů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE:
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Do modrých pytlů ANO:

Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z papírenské lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE:
Do modrého pytle nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

Do červeného pytle ANO:

Sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do pytle řádně sešlápnout.

NE:
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

Do kontejneru na sklo ANO:
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

NE:
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Dále je možné odevzdávat:

Baterie a drobné elektrospotřebiče – v kanceláři OÚ

Plechovky a kovový odpad – kontejner ve dvoře OÚ a na vodáckém tábořišti

Potravinářské tuky a oleje z domácností a z kuchyňských provozů – na tábořišti u pana Dunaje

zpět

Pro turisty

Firmy a služby
v naší obci