Řeka Lužnice protékající obcí Majdalena je jedním z vůbec nejoblíbenějších a vodáky nejčastěji navštěvovaných vodních toků v celé České republice. Lužnice se vine širokou Třeboňskou pánví, kde je koryto tvořeno četnými zákrutami a bočními rameny a svou malebností a půvabem je lákavá pro všechny vodácké příznivce.

VodáciPod obcí Majdalena (říční kilometr 113,5) se tok řeky Lužnice rozděluje na Starou řeku (meandrující, zarostlou a hůře průjezdnou) a Novou řeku s umělým, třináct kilometrů dlouhým korytem s dostatkem vody.
Pravděpodobně nejčastějším nástupním místem na Lužnici je Suchdol nad Lužnicí (řkm 125,1), kam je možno pohodlně dopravit lodě po železnici i silnici. Rozhodnutí jet Starou nebo Novou řeku závisí na aktuálním vodním stavu na rozvodí – Novořeckých splavech (řkm 108,8). V případě obvyklejší volby Nové řeky pokračuje trasa do Veselí nad Lužnicí (řkm 74,5) po Nežárce. V případě plavby po Staré řece pokračuje trasa přes rybník Rožmberk a dále od jeho hlavní výpusti po tzv. Malé Lužnici až do Veselí nad Lužnicí.

Jez Pilař Jez Pilař

Pilař je všem českým vodákům dobře známý smrtelně nebezpečný jez na řece Lužnici asi 2 km jižně od Majdaleny. Pokusy o jeho zdolání si vyžádaly přes tři desítky lidských životů...

Pro turisty

Firmy a služby
v naší obci