V tomto přehledu jsou uvedeny jmenovitě projekty realizované za období existence základního rozvojového programu „Program obnovy a rozvoje obce Majdalena“. Snahou obce je aktuálně reagovat na změny a potřeby a za tím účelem se obec rozhodla pravidelně aktualizovat tento dokument.

Realizované projekty v jednotlivých letech najdete v podřízených odkazech této sekce.

Pro turisty

Firmy a služby
v naší obci