Oprava bytu v základní škole a oprava tělocvičny

Garant

Obecní zastupitelstvo prostřednictvím starosty

Skutečné náklady- neinvestiční

Celkové náklady: 399 994 Kč

Zdroje financování

POV–SR: 399 994 Kč

Obec Majdalena:  0 Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Garant

Obecní zastupitelstvo prostřednictvím starosty

Skutečné náklady- neinvestiční

Celkové náklady:      142 505 Kč

Zdroje financování

POV–SR: 100 000 Kč

Obec Majdalena: 42 505 Kč

Pro turisty

Firmy a služby
v naší obci