Opravy chodníků v obci

Projektem byla vybavena další část obce chodníky v návaznosti na územní plán.

Garant

Obecní zastupitelstvo prostřednictvím starosty

Spolupráce

Místní podnikatelské subjekty

Skutečné náklady – investiční

Celkové náklady: 3 287 225 Kč

Zdroje financování

Fond Solidarity: EU  1 702 119 Kč

Obec Majdalena:  1 585 106 Kč

Pro turisty

Firmy a služby
v naší obci