Obecní knihovna a tělocvična,  obecní úřad – oprava střech

Cílem byl obnova a rekonstrukce střech na obecní knihovně s tělocvičnou a na obecním úřadě. Střecha na knihovně  s tělocvičnou měla starou rozpadající se betonovou krytinu, kterou bylo nutné vyměnit. Na budově obecního úřadu byla stará pálená krytina již zvlněná a rozpadlá. Současně s výměnou střešních krytin bylo provedeno i zateplení střech, čímž došlo ke snížení energetické náročnosti obecních nemovitostí a tím i  k ochraně obecního majetku, který slouží všem obyvatelům obce.

Garant

Obecní zastupitelstvo prostřednictvím starosty

Skutečné náklady – investiční

Celkové náklady: 325 000 Kč

Zdroje financování

Program obnovy venkova: 140 000 Kč

Obec Majdalena: 185 000 Kč

Majdalena – obec mikroregionu Třeboňsko, CZ.04.1.05/4.1.45.3./3706

Projektem je zhotoven ucelený soubor materiálů, propagačních podkladů, prezentací a aktivit, které výrazněji umocní marketingové působení na turisty v obci.

Garant

Obecní zastupitelstvo prostřednictvím starosty

Spolupráce

Vodácké tábořiště

Skutečné náklady – investiční

Celkové náklady: 390 384 Kč

Zdroje financování

SF EU (SROP): 291 240 Kč

Státní rozpočet ČR: 22 638 Kč

Jihočeský kraj: 42 470 Kč

Obec Majdalena: 34 000 Kč

Pro turisty

Firmy a služby
v naší obci