Zastupitelstvo obce Majdalena

starosta
Karel Fürst

místostarosta  

Josef Hrubý

zastupitelé 

Mgr. Martina Fürstová                       e-mail: mar.furstova@seznam.cz

Pavel Eger

Mgr. Iva Koktavá

 Josef Pavelec

Pavlína Švecová 

Bohdan Chadt 

Ing. Karel Fürst .

Bohuslav Pavelec

Jindřiška Šimáčková 

Finanční výbor

předseda: B. Chadt 

členové: J. Šimáčková, Mgr. M. Fürstová 

Kontrolní výbor

předseda: J. Pavelec 

členové: Ing. K. Fürst, P. Švecová 

Pro turisty

Firmy a služby
v naší obci