V obci Majdalena působí řada firem a živnostníků, kromě jiného zde působí několik zájmových a společenských sdružení. Jejich představení naleznete v podřízených sekcích.

Pro turisty

Firmy a služby
v naší obci