Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičůJiž v roce 1897 byl v Majdaleně založen hasičský sbor , jehož činnost trvá dodnes.

Mimo ochranu obyvatelstva před požáry pak působil a působí jako zdroj kulturního a společenského života v obci.

 

V letošním roce uplynulo 110 let od založení hasičského sboru.  

Hasici - 02.jpg Hasici - 01.jpg  

 

 

 

 

Dne 21. 7. 2007 proběhly oslavy 110. výročí založení SDH současně s oslavami 610. výročí založení obce.

Oslavy byly zahájeny starostou panem Karlem Fürstem v 10.00 hod v kulturním zařízení. Poté  před hasičskou zbrojnicí byla posvěcena soška sv. Floriána a umístěna do výklenku štítu budovy .

Průvod občanů se přemístil ke kostelu, kde byl posvěcen prapor obce a poté byla sloužena mše. Odpoledne se od 13.00 hod konala hasičská soutěž u tábořiště.  Sjely se zde i družstva z okolních obcí. Prvenství si odneslo domácí družstvo mužů i žen. Oslavy zakončila taneční zábava s bohatou účastí.

 

 

Pro turisty

Firmy a služby
v naší obci